Vlogi literackie – Zgłoś się

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z regulaminem.

Nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, nazwa miejscowości

tytuł, temat wraz z krótkim opisem poruszanego zagadnienia, plan ramowy, źródła, przewidywany czas trwania filmu
imię i nazwisko, wykształcenie i/lub zatrudnienie oraz informacje dodatkowe na temat dotychczasowej działalności kulturalnej, autorstwa publikacji, autorstwa bloga/vloga itp.

Dodaj komentarz