* Ars * to sztuka

* E * to internet

* Nał * jak angielskie NOW – TERAZ

* Kultury * całokształt duchowego i kulturowego dorobku człowieka

* Arsenał * budynek przechowywania broni, całokształt broni w dyspozycji pewnej zbiorowości

Arsenał Kultury to projekt Żarskiego Domu Kultury, w którym eliminujemy utrudnienia w dostępie do edukacji i zasobów kulturalnych. Pragniemy upowszechniać dziedziny kultury takie jak taniec, plastyka, teatr, fotografia i literatura, przy pomocy filmów warsztatowych oraz vlogów dostępnych na nowej platformie internetowej. Arsenał Kultury ma stać się miejscem prowadzenia edukacji artystycznej, gromadzenia w sieci zasobów kultury i interakcji z uczestnikami.

Arsenał Kultury to

OTWARTOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ, BOGATY ZASÓB, WIEDZA, EDUKACJA KULTURALNA, WSPÓLNOTA, INTERNET